A LÁTOMÁS jellemzők

Az 1941-ben született író, költő, folyóirat-alapító Sebastiano Vassalli a mai olasz próza kiemelkedő alakja. Gazdag és sokoldalú életműve érzékenyen követi és alakítja is a kortárs olasz irodalom fejlődésmenetét. Ifjúkori írásai a kor kísérletező útján haladnak, érett korszakának művei viszont a posztmodern áramlat ritkább, történetmondó változatának törnek utat. Vassalli a tényeket és a fikciót keverve talál vissza a történelemhez; kezdetben jelképes, beszélő nevű figurákkal a zaklatott, véres közelmúlthoz, később valóságos szereplőkkel és egyre szélesebben hömpölygő epikával az egyre távolabbi korokhoz.Könyveinek visszatérő témája a fenyegető sötétség. Jelkép erejű hősei közül Cris, valamint az Emanuele Vittorio apától, Italia Nostra anyától származó Benito sötét megváltást ígér korunknak; tényregény-alakjai közül a költő Dino Campana elméjére sötétség borul, s A látomás boszorkány Antoniájának is sötét erők okozzák vesztét.Úgy gondolom - mondja egy helyütt Vassalli - hogy a művészet