A Legfelsőbb Bíróság civilisztikai iránymutatásai jellemzők

A kiadvány a Legfelsőbb Bíróság munkaügyi témában született elvi határozatait tartalmazza. A kötetben egyaránt helyet kapnak az ítélkezés elvi irányításának korábbi eszközei (irányelvek, elvi döntések, kollégiumi állásfoglalások), valamint a jogegységi határozatok is. Az ítélkezési gyakorlat egységesítését célzó elvi határozatok iránymutatóként szolgálnak valamennyi jogalkalmazó, és a munkajog iránt érdeklődő szakember számára. A kötet tematikus bontásban, azaz egy-egy jogi probléma, jogintézmény köré csoportosítva tartalmazza a határozatokat, amelyekben az eligazodást tárgy- és jogszabály-, valamint döntésmutató segíti. A kiadvány a Legfelsőbb Bíróság közreműködésével készült, az egyes határozatokat a Legfelsőbb Bíróság bírái látják el megjegyzéseikkel.