A LEGFŐBB JÓRÓL ÉS ROSSZRÓL I–II. jellemzők

A latin szöveg Schiche 1915-ös kiadását követi (ld. bibliográfia), néhány ponton azonban Merklin 1989 szövegolvasatát vettem át. A görög nevek, szavak átírásban a tudományos átírás szabályait követtem. A De finibus bonorum et malorumra a magyarázatokban a cím megjelölése nélkül, pusztán a pontos hely megadásával hivatkoztam. Legfontosabb feladatomnak nem a cicerói stílus visszaadását tekintettem – ez sok szempontból elérhetetlen cél volt számomra –, hanem a szöveg filozófiai mondanivalójának minél hitelesebb közvetítését. (Ennek megfelelően munkám nem helyettesíti, hanem kiegészíti elődeim, Némethy Géza és Vekerdi József De finibus-fordítását.) Minthogy a filozófiai tartalom megbízható tolmácsolásának egyik legfontosabb feltétele a terminusok minél pontosabb és mindemellett következetes visszaadása, erre különös figyelmet fordítottam. Amennyire lehetett, igyekeztem alkalmazkodni az – örvendetesen gyarapodó – magyar nyelvű fordításokhoz ill. szakirodalomhoz, ám sok esetben saját megoldá