A LEXIKAI-FUNKCIONÁLIS GRAMMATIKA MONDATTANÁNAK ALAPFOGALMAI jellemzők

Ez a tankönyv a lexikai-funkcionális grammatika(LFG)néven ismert nyelvelmélet szemléletének és eszközrendaszerének a mondattani jelenségek leírásában és magyarázatában való önálló használatát alapozza meg.Célja inkább a szolid alapok lefektetése, mint az elmélet keretében felmerűlt legújabb elképzeléseknek az ismertetése.Bővebben: www.tintakiado.hu