A liberális szellem a református egyházban jellemzők

Dr. Márkus Jenő 1907-ben szeptember 18-án született Erdőcsokonyán (Somogy megye) és 1955. július 4-én, tehát 50 évvel ezelőtt, 48 éves korában hunyt el tatai református lelkészként. Mai mértékkel mérve, rendkívül rövid élete során értékes és szerteágazó tudományos munkát végzett az egyháztörténet és a dogmatika területén, de igehirdetései, valamint ún. közírásai is megjelentek. [Életrajza és ízelítő tudományos munkásságából megismerhető a 2005-ben Pápán megjelent „Nékem az élet Krisztus” – Válogatás Márkus Jenő (1907–1955) írásaiból című műből.] Ez a mű, amelyet az Olvasó kezében tart, Márkus Jenő 1939-ben Debrecenben, az egyháztörténet tárgykörében megvédett doktori dolgozata volt. A Kálvin Kiadó azonban nem pusztán tisztelegni kíván e mű megjelentetésével, hanem az évforduló alkalmából egy ma újfent különösen is időszerű teológiai irányzat bemutatását és értékelését szeretné közkinccsé tenni. A teológiai liberalizmusról természetesen a ma élő nemzedékek is „tudnak”, de ismerni kevesen ismerik ennek az irányzatnak a történetét, a mai jelenség előzményeit. Csak remélhetjük, hogy e dolgozat közzététele előmozdítja az elemző munka érdemi folytatását. Ez volna Márkus Jenő kiváló dolgozatának méltó dicsérete, az évfordulón való megemlékezések hitelességének pecsétje.