A ló tenyésztése és genetikája jellemzők

A hiánypótló mű szakmai igényességgel, közérthető stílusban tárja az olvasó elé a tenyésztési, genetikai fogalmakat, a fajták jellemzőit, a lótenyésztési eljárásokat és módszereket. Az első három fejezet rendszerező jellegű. Gyakorlati példák sokaságával alátámasztott magyarázatok segítségével az olvasó könnyebben megértheti a tenyésztési, genetikai fogalmakat, egyebek mellett különbséget tehet a fajta és típus, a keresztezés és fajtiszta tenyésztés, a szelekció és selejtezés között. Hasznos információkhoz juthatunk a ló fajra jellemző különféle gyakoribb örökletes terheltségekről, illetve ezeknek a tenyésztés, valamint a tartás és használat során figyelmet érdemlő főbb szempontjairól. Végül a lótenyésztésben - illetve egyre inkább a versenyeredmények hitelességének bizonyítása során - alkalmazott származás-ellenőrzés különféle módszereit veszi röviden sorra a szerző.