A lovag és királya jellemzők

Stiborici Stibor, aki valaha Beckó, sőt "az egész Vág folyó" ura volt, azon kevés történelmi személyiségek egyike, akiknek emlékezetét a nép ajkán születő történetek -a Stibor-mondák- is megőrizték. Ennek ellenére a magyar és szlovák történettudomány mind ez ideig kevés figyelmet szentelt életének; Stibor mint a történelem valós szereplője voltaképpen ismeretlen maradt. Daniela Dvořáková arra törekszik a művében, hogy legalább részlegesen benépesítse ezeket a fehér foltokat. Stibor vajda alakján keresztül megidézi a középkori nemest, megismertet bennünket a mentalitásával, kultúrájával, műveltségi szintjével, anyagi kultúrájával, lakhelyével, szórakozásaival és élete más aspektusaival. Ez a részletesen kidolgozott kultúrtörténeti munka, mely több mint 10 évnyi - többnyire magyar, lengyel és cseh- forráskutatások eredményeként jött létre, nem mítoszokat, hiedelmeket vagy "féligazságokat" tartalmaz, ám a szerző lehengerlően élvezetes stílusának köszönhetően mégis szinte egy történelmi regény képzetét nyújtja. Miközben kibontakozik előttünk a vajda és családja izgalmas története, a háttérben Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) uralkodásának viharos eseményei zajlanak, s minden jelentősebb esemény új alkalmat kínál arra, hogy megismerjük a középkori magyar nemesség életének egy-egy vetületét.