A MÁGIA A GÖRÖG-RÓMAI VILÁGBAN jellemzők

A kötet nemcsak magyar nyelven, hanem nemzetközi viszonylatban is az egyetlen olyan modern monográfia, amely átfogóan és a laikusok számára is izgalmasan foglalja össze mindazt, amit az antik mágiáról és gyakorlóiról, a mágusokról tudni lehet. Fritz Graf könyve az antik mágia kutatásának első olyan összegzése, mely szakít a hagyományos mágia–vallás szembeállítással: az ókori mágiát a fogalom korabeli használatából kiindulva nem az okkultizmus egy formájának, hanem az isten–ember viszony egyik aspektusának tekinti. A könyv középpontjában a mágikus rituálékat végző személy, azaz a mágus alakja, valamint az általa gyakorolt varázslási formák és rituálék állnak. A szerző az antik irodalmi források, illetve a régészeti és feliratos anyag (átoktáblák, mágikus papiruszok) segítségével részletesen bemutatja a mágikus rituálék különböző típusait, külön fejezetben tárgyalva például az antik szerelmi mágiát. Értelmezése szerint a mágikus rítusok célja ugyanúgy az istenivel való kapcsolatkeresés,