A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozástól napjainkig jellemzők

A hajdani keleti blokk országai közül a mezőgazdasági fejlesztésében, az eredmények európai szinttel való megmérettetésében hazánk jutott legmesszebbre a rendszerváltás időszakáig. A rendszerváltás után azonban megkezdődött az ágazat drasztikus erodálódása. Míg a világ mezőgazdasági termelése 1990 és 2009 között 46 %-kal bővült, Magyarországé 9 %-kal visszaesett.
A kedvezőtlen agrárgazdasági helyzetből kitörni csak akkor van esélyünk, ha reálisan értékeljük az elmúlt évek történéseit, leküzdjük előítéleteinket, megszabadulunk illúzióinktól, elfeledkezünk egyéni érdekeinkről, és csak az ágazat, ezen keresztül Magyarország szempontjait helyezzük előtérbe döntéseinknél. Hogy ezt megtehessük, pontosan dokumentálni kell az eltelt két évtizedet.
A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik a magyar agrárgazdaság elmúlt éveit meg kívánják ismerni, akik tovább szeretnék elemezni a lezajlott eseményeket, akik, mélyebben meg akarják határozni a történések okait és következményeit. Ajánljuk az oktatók, a kutatók, egyetemi hallgatók, az agrárirányításban és a gyakorlatban dolgozó szakemberek figyelmébe.