A magyar állam főméltóságai jellemzők

Az életrajzi lexikon tartalmazza a magyar királyok, köztársasági elnökök, az elnöki tanács elnökei; az erdélyi fejedelmek, kormányzók és vajdák; a magyar kormányzók, a miniszterelnökök, a nádorok, az országbírók és a horvát-szlavón bánok életrajzát ábécé sorrendben, a főméltóságok fogalmának magyarázatával, sok illusztrációval, jól kezelhető kézikönyv formájában.