A magyar anekdota kincs jellemzők

Nemzetünknek egész világszemlélete benne vagyon az anekdotákban; és egész jelleme az anekdotakedvelésben. A magyar humor a tiszta emberismeret. A legnagyobb dolog, a mi halandóknak adatott. Éles szem, okos elme; e kettőnek révén vált ki és szerzett magának örök életet az események véghetetlen sokaságából az, a mi emlékezetes, a mi bölcs, a mi erős. És az éles szem, az okos elme fegyvere ez a sok, szinte számtalan igazság, melynek hüvelye az anekdota. (Tóth Béla)