A MAGYAR DEMOKRATIKUS MUNKÁSMOZGALOM RÖVID TÖRTÉNETE 1919-1944. jellemzők

Vass Vilmos munkája a legrégibb magyar munkásmozgalomnak, a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak (MSZDP) a Horthy-rendszer negyedszázadaalatti történetét mutaja be. A téma tárgyilagos vizsgálata annál szükségesebb, mivel a párt1948-ban `fúzió` címen történt felszámolása óta az MSZDP múltját gyalázták, meghamisították, teljesítményeit kisajátították a Rákosi- és Kádár-rendszerben egyaránt. Ez az egyoldalú, elfogult szemlélet csak az 1980-as években változott valamelyest, de a politikai szakirodalom még mindig adós az MSZDMP elfogulatlan, tárgyilagos történetével, jóllehet megvan már hozzá a kellő távlat, és a munkásmozgalom történészeit az 1989-es fordulat óta nem korlátozza pártfegyelem, kötelező pártvonal.