A magyar ipar területi folyamatai 1945-2000 jellemzők

A magyar szakirodalomból évek óta hiányzik egy olyan rendszerező mű, amelyik két korszakot, két gazdasági rendszert - az államszocializmust vagy tervgazdaságot és a piacgazdaságot választja szét, és hasonlítja össze. E két gazdasági rendszer logikájában, mechanizmusában olyannyira elválik, hogy nyilvánvaló: e két gazdasági rendszer regionális vetületei, összefüggései is eltérő logikát kell, hogy kövessenek. Ezeket a regionális jelenségeket, vetületeket, összefüggéseket elemzi a szerző, a magyar ipar fejlődéselemeit a középpontba állítva.