A magyar katonai repülés kronológiája 1945-2008 jellemzők

A katonai repülés mindig népszerű volt a haditechnika és a hadtörténet iránt érdeklődő olvasók körében. Ezért az elmúlt években számos összefoglaló jellegű mű, visszaemlékezés, ismeretterjesztő könyv jelent meg a Magyar Királyi Honvéd Légierő eseménytörténetéről, a második világháború csatarepülőinek bevetéseiről, a Magyar Honvédség újjászervezését követő katonai repülés fejlesztéséről, annak állományáról, eredményeiről.
Győri János nyugállományú katona öt éven át gyűjtötte, kronológiailag rendezte a magyar katonai repülés második világháború óta eltelt időszakának eseményeit, átszervezéseit, fejlesztését, diszlokációit, a hajózók képzését, a repülőbaleseteket és a katonák kiemelkedő helytállását tanúsító dokumentumokat. Az elkészült mű pilóták ezreinek személyes adatait, korabeli fotókat, köztük békeidőben katasztrófát szenvedett katonák, pilóták és ejtőernyősök fényképét tartalmazza.
A szerző több mint hat évtizedet átfogó gyűjteményes műve megjelenéséhez nemcsak a katonai és polgári repüléssel foglalkozó archívumok, levéltárak, múzeumok, szerkesztőségek műhelyeiben kutatott, hanem felkeresett több száz ma már nyugállományú pilótát, katonát, repülési szakembert is, akik személyes visszaemlékezéseikkel, adategyeztetéseikkel, a birtokukban lévő dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítették és támogatták e nemes, aprólékos munkát.
A magyar repüléstörténet hatalmas vállalkozása ez a kötet, amely nem csupán az eddig soha nem publikált adatok miatt számít hadtudományi és katonapolitikai újdonságnak, hanem a nem kevés titkos vagy cenzúrázott katonai adatok, parancsok nyilvánosságra kerülésével egyben egy-egy történelmi időszakot bemutató, forrás értékű korrajz is.