A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET TÁRSADALOMTÖRTÉNETE 1867-1918 jellemzők

Jelen monográfia az 1867 és 1918 közötti korszak magyar képzőművészetének társadalomtörténetét dolgozza fel európai összefüggésekbe ágyazva.