A Magyar Királyság kitüntetései 1920-1945 jellemzők

"Közel két évtizede kezdtünk el foglalkozni a magyar kitüntetésekkel. Az itt papírra vetett tudásanyag hosszas múzeumi, könyvtári, levéltári kutatásaink, és nem utolsósorban gyűjtői tapasztalataink eredménye. Munkák során alapvető forrásaink a hivatalos iratok és közlönyök voltak, de több tucat -e témakört érintő- kötetet és több ezer korabeli újságot is feldolgoztunk, nyomon követtük és felhasználtuk mind a külföldi, mind a hazai legújabb hiteles kutatási eredményeket, amelyekre minden esetben hivatkoztunk is a lábjegyzetekben." (A szerzők)