A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE XIX. jellemzők

A 19. kötet tartalma: 1867 alkotmány és kiegyezés. A millenium első napja. 1896. VI. törvénycikk: A honfoglalás törvénybe iktatása.