A MAGYAR NEMZETSÉGEK A XIV. SZÁZAD KÖZEPÉIG jellemzők

Dr. Karácsonyi János nagyváradi kanonok 1900-1904-ben megjelent művében a hozzáfér-hető teljes forrásanyag alapján dolgozta fel a 11-14. században előforduló családok történetét. Módszereiben és eredményeiben azóta sem kopott meg, minden e korszakkal foglal-kozó kutatásnak ma is alapvető és nélkülözhetetlen kiindulópontja.A kötetben: Csoma József: Magyar nemzetségi címerek. Összevont név- és tárgymutatót, konkordanciajegyzéket tartalmaz, az Utószó Kubinyi András munkája.