A magyar nép eredete jellemzők

A szerző e könyvének elkészítésekor azt a célt tűzte ki, hogy a magyarság elődeinek az európai jégkorszakba, illetve az őskőkorba visszanyúló, ma még alig ismert és kutatott őstörténetét módszertanilag és szemléletében is új módon közelítse meg. Ennek jegyében eleink múltjának megismeréséhez -a régészeti adatok figyelembevételével- elsősorban a bioszférakutatás két alapvető segédtudománya, az őskörnyezettan és a humángenetika legújabb eredményeit használja fel.