A magyar nép táncművészete jellemzők

Példatárunk összeállításában a negyed százada folyó módszeres gyűjtés eredményeire támaszkodtunk, s így e táncok közlése is annak a nagyszabású kollektív munkának a része, amelyet táncfolkloristáink s e munkát támogató koreográfusok, együttesvezetők, s pedagógusok végeztek tánchagyományunk megmentése, megőrzése érdekében. S ugyanígy a közös kísérletező kedv pedagógiai tapasztalatai, s szelektáló munkája készítette elő antológiánk összeállítását is.