A magyar nyelv finnugor alapjai jellemzők

Bereczki Gábor tankönyve több mint két évtizeddel ezelőtt megjelent azonos című jegyzetének javított és bővített változata (illetőleg e változat 3., javított kiadása). Az 1970-es évek második felétől ugyanis számos új eredménnyel gazdagodott a finnugor nyelvészet. Régi tételek dőltek meg, tökéletesedtek a kutatási módszerek; ezért sürgetően időszerűvé vált, hogy ezek a változások az egyetemi oktatásban is tükröződjenek. A mű egy tudománytörténeti fejezettel is kiegészült. A könyv tulajdonképpen magyar szempontú bevezetés a finnugor nyelvészetbe, amely szervesen egészíti ki a magyar szakos hallgatók nyelvtörténeti tanulmányait. A magyar szakos hallgatók mellett haszonnal forgathatják a nyelvészet más területei, különösen az általános nyelvészet iránt érdeklődő diákok, sőt a kutatók is. A mű elsősorban a finnugor nyelveket tartja szem előtt, de számos utalást tartalmaz a finnugor kort megelőző uráli periódusra vonatkozólag is. Az egyes fejezetek végén megadott bibliográfia napjainkig terjed.
Ez a tankönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti együttműködés első terméke a hazai finnugrisztika területén.