A magyar repülő- és űrorvostan története jellemzők

"Az emberiség fokozatosan hódította meg környezetét. Benépesítette a szárazföldet, majd a tengerekre terjesztette ki uralmát, s a repülőgép segítségével fokozatosan a levegőt is meghódította. Az ikaroszi álom beteljesült, az ember képessé vált repülni a magasban. A levegő meghódítását követően újabb nagy mérföldkő következett: eljutni a csillagok világába. Több mint fél évszázada az ember elindult a világűr meghódításának útján, s napjainkig több mint félezer űrhajós emelkedett a világűrbe, közöttük a magyar űrhajós, Farkas Bertalan.
A repülő ember a levegő és a világűr meghódítása során ismeretlen hatásokkal találkozott, az emberi lét számára idegen környezetbe került. A repülőorvosi szolgálat is egyre fontosabb szerepet kapott: többek között meg kellett ismerni a repülés kedvezőtlen élettani hatásait, szükséges volt kiválogatni a repülésre alkalmas, egészséges pilótákat is. Az űrrepülés kedvezőtlen élettani hatásainak kivédése a korábbiaknál jóval nagyobb, komplexebb feladatok megoldását tette szükséges.
E könyv először tesz kísérletet a magyar repülő- és űrorvostan kezdetektől napjainkig tartó történetének felvázolására. A mind sikeresebben működő katona-egészségügybe ágyazva ismerhetjük meg a magyar repülőorvosi tevékenység létrejöttét, fejlődését, zászlóvivőit. Emlékezhetünk azokra, akik alakítói voltak a magyar katona-egészségügynek, azon belül a repülő- és űrorvosi fejlődésnek. Olvashatunk a repülő- és űrorvostan megteremtőiről, valamint e megszületett új tudományterület továbbfejlesztőiről és eredményeiről." (a Kiadó)