A magyar szépírói stílus történetének fő irányai jellemzők

A szerző a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára. Fő oktatási és kutatási területe a stílustörténet, stilisztika, stíluselmélet, szövegelmélet. Könyvének tárgya a magyar szépírói stílus története a gótikától a posztmodernig. Ahogy a könyv címéből is kiderül, csak a fő irányzatokat tárgyalja. Ezek reprezentatív fejlődési tendenciák, melyek segítségével a nagy periódusokon belüli szakaszokat lehet elhatárolni.
Könyvének legfőbb erénye, hogy rávilágít a stílustörténet tudományközi kapcsolataira, retorikai, poétikai, hermeneutikai, irodalom-, művelődési- és művészettörténeti összefüggéseire. A könyv nyelvezete - szigorú tudományosságát meghazudtoló módon - közérthető, és a gazdag szöveg-illusztrációknak köszönhetően is igen élvezetes. Ezért a szakemberek és főiskolai hallgatók mellett szélesebb olvasóközönségre számíthat, beleértve a középiskolásokat, a tudásukat felfrissíteni vágyó tanárokat és az érdeklődő nagyközönséget is.