A magyar szótárirodalom bibliográfiája jellemzők

Az újonnan induló sorozat - a Lexikográfiai füzetek - első száma, a jelen bibliográfia egy régi adósságát törleszti a magyar nyelvtudománynak. Sági István 1922-ben megjelent szótár-bibliográfiája folytatásaként a magyarországi szótártermés hiányzó, mintegy 80 évét dolgozta föl a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottságából és néhány külső adatgyűjtőből alakult munkacsoport. A 750 tételnyi anyag 48 nyelvet ölel fel a határon inneni és túli szótárírók és kiadók munkáiból. A bibliográfia hiteles, szakszerű és a szokásosnál részletesebb, például abban, hogy a felvett szótáraknak valamennyi, akárcsak egy-egy részfeladatot végzett munkatársát is feltünteti.