A MAGYAR TÁVIRATI IRODA TÖRTÉNETE 1945-1948. jellemzők

Az MTI életének 1945 és 1948 közötti, a fordulat évéig tartó rövid szakaszának áttekintése izgalmasan és sokoldalúan egészíti ki az ún. koalíciós korszakra vonatkozó, még mindig meglehetősen hiányos ismereteinket