A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi iróknál jellemzők

Az eredetileg az Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből akadémiai sorozatban megjelent rövid dolgozat a bizánci forrásokban fennmaradt magyar népneveket veszi sorra és elemzi.