A magyarországi boszorkányság forrásai IV. jellemzők

A boszorkányperek a 16-18. századi magyar művelődéstörténet legérdekesebb forrásai közé tartoznak. A perszövegeket közzétevő sorozat új kötete Máramaros, Trencsén, Turóc, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén vármegye területéről közöl magyar, német, szlovák és latin nyelvű iratokat: valódi boszorkányperek, rágalmazási perek, varázsló-perek szövegeit.
A forrásokból elénk táruló történetek, a tanúvallomásokban előadott éjszakai látomások, a boszorkányszombat-leírások betekintést engednek a kora újkori ember hétköznapjaiba, kiszolgáltatott helyzetébe, gyanakvással átszőtt, nemritkán kegyetlen világába. A romániai, szlovákai és magyarországi levéltárakban 1987 és 2004 között végzet kutatómunka eredményeként elkészült kiadvány mindenben folytatása a sorozat korábbi köteteinek.