A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG TÖRTÉNETE jellemzők

A Magyarország Szimbolikus Nagypáholy idén ünnepliújjáalakulásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalombóla Szövetség vezetése úgy gondolta, hogy kifelé, a világfelé is meg kell nyilvánulnunk. Ennek a legjobb módjaegy olyan könyv megjelentetése, amely arról szól, hogy mi, a hagyományőrző szabadkőművesség tagjai hogyan látjuk a magyar-szabadkőműves-szervezet történetét.Azt a szempontot tartottuk szem előtt, hogy akönnyen érthető legyen, s a legfontosabb történéseketmutassa be. Dokumentumokon és leírásokon túl könyvünkben hangsúllyal szerepelnek a szabadkőművesség működéséhez kapcsolódó relikviákról készült fotók, illusztrációk.