A MAGYARSÁG GENETIKÁJA jellemzők

Az elmúlt évszázadokban meggyengült a magyarság identitástudata és önbecsülése, hozzájárulva az emberek egészségtelen életviteléhez, hitehagyottságához és önértékelési válságához. Mindezek miatt nagy szükség van a nemzeti tradíciók, a tárgyilagos hazafiság és az egészséges magyarságtudat helyreállítására. Ez különösen most, az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor életbe vágóan fontos és ebben segíthet származásunk és génjeink ismerete.