A másik Mattis Teutsch jellemzők

E könyv megírásával és útra bocsátásával tehát az volt a törekvésünk, hogy lehetőségeinkhez mérten az olvasó, az érdeklődők elé tárjuk azokat a háttérinformációkat, amelyek elősegítik, megkönnyítik az eligazodást az életmű egészében. Nagyobb teret és hangsúlyt az összefoglalás során Mattis Teutsch életének és tevékenységének második, a nyilvánosság számára eddig alig, vagy egyáltalán nem hozzáférhető része kapott. Ezért lett az írás címe: A másik Mattis Teutsch. Az illusztrációs anyag összeállításakor - a hitelesség kívánalmának is eleget téve - fő szempontunk az volt, hogy ahol erre lehetőség kínálkozott, korabeli, dokumentum értékű fotókat, reprodukciókat használjunk. Az eredeti, hiteles forrásokat Mattis Teutsch János unokája, Waldemar Mattis-Teutsch bocsátotta rendelkezésünkre, mint ahogy ugyanő volt az is, aki biztosította a hozzáférhetőségét a család tulajdonában még meglévő oevre "rejtett kincseibe". (Részlet az előszóból)