A másik táj jellemzők

Méhes Károly a fiatal írónemzedék folyóiratokban is gyakran publikáló tagja, aki a kilencvenes évek elején jelentkezett első verseskötetével (Szombat délután), amit rövidesen újabbak követtek, a Csend utca és a Csontválogatók kézikönyvecskéje. Az elmúlt évtizedben két prózakönyve is napvilágot látott. A másik táj az 1996-2000 között született verseinek legjobbjait tartalmazza, középpontban a folytonos emlékezés, a múlt-kutatás motívumaival, a közvetlen környezet képeivel. A könyv meghatározó karakterjegy a múlt és a jelen sajátos egymásbajátszása, valamint az önmagát kereső-kutató, önanalízist végző alkotói magatartás.