A másként-gondolkodó jellemzők

"Tamás Gáspár Miklós gyakran érzi úgy, hogy egyedül van. Teoretikus és publicisztikai küzdelmeiben pedig kisebb gondja is nagyobb annál, hogy bármilyen közfelfogáshoz alkalmazkodjék. Ez a születésnapjára összeállított kötet arról szeretne bizonyságot tenni, hogy örök másként gondolkodó szellemének, alakjának, életművének számos híve, méltánylója, értelmezője és elismerő vitapartnere van. A szeretet, a respektus, az emlékezés (és persze: a disputa) könyvének szánjuk.
Az alkalomra készült munkák mellé fölvettünk néhány fontosabb dokumentumot. S ahogy gyűltek az írások, a kötet kiadta a maga szerkezetét, amely a visszaemlékezésekkel, tanulmányokkal az ünnepelt életútját, korszakait követi." (György Péter, Radnóti Sándor)