A matematika csodái tankönyv 2. osztály (puhatáblás) jellemzők

Az első osztályos tankönyv szerves folytatása. Továbbra is a kislépések elvét szem előtt tartva dolgozzák fel a szerzők a tananyagot, szemléletesen, tömör, egyértelmű megfogalmazással, a lényeg kiemelésével, gondolkodtató feladatokkal. A szöveges feladatok tartalma a gyerekek hétköznapi életéhez, tapasztalataihoz, meséihez, játékaihoz kapcsolódnak. A számfogalom bővítése a százas számkörre mintaszerű. Szóhasználata teljesen egyértelmű, megfelel az adott korosztály életkori sajátosságainak és a szakmai követelményeinek.