A medve és vadászata jellemzők

A medve a kőkorszaki barlangrajzok óta magára vonja az emberek figyelmét. Kedvelt alakja a mondáknak, meséknek, mitológiának, a népművészetnek és az irodalomnak. Nemesi családok és városok címerállata volt, napjainkban a panda a természetvédelem szimbólumává vált. Egyes népek szentként tisztelték a medvét, elejtését bűnnek tartották. A rómaiaktól kezdve uralkodók, főnemesek várkastélyaiban tartották. A középkorban állatküzdelmekben szerepeltették. Hazai kultuszát a meteorológiában, szólásokban találjuk, valamint csillagok, növények neve őrzi. Egy medve elejtése, pompás trófeájának, prémjének megszerzése minden nagyvadász vágyálma, amit csak kevesen tudnak megvalósítani. A medve vadászata nem veszélytelen a medve ugyan rendkívüli ereje és gyorsasága ellenére jóindulatú állat, de ha veszélyeztetve érzi magát, főleg ha megsérül, rendkívül veszélyes ellenfél.