A megfigyelő módszerei jellemzők

Mikortól kezdődött a modernitás? Valóban az impresszionista festészet veszi először észre a megfigyelő adalékát s konstruálja meg azt a szubjektivitást, amely a modern művészet és ismeretelmélet egyik legfőbb jellemzője? A könyv szerint a modern szubjektum megszületése jóval korábban végbement. A múlt század elejének élettana, majd a század közepén a látvány variálását lehetővé tevő eszközök, a fényképezés és később a korai mozgóképek nemcsak azt hirdették, hogy érzékeink maguk szubjektívek , hanem az emberi szubjektum és az élmények új lehetőségeit kezdték vizsgálni. A kötet a mai szellemi életben a pszichológia, a filozófia stb. szempontjainak összekapcsolásával új szintézist ígérő munka.