A MEGISMERÉS ÉS AZ ÉRTELMEZÉS KONSTRUKCIÓI jellemzők

Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére.