A MEGTÁMADOTT HIT jellemzők

Romano Guardini – a XX. század egyik legismertebb és legnagyobb teológusa – prófétai, korának és a jövőnek utat mutató egyéniség volt. Itt bemutatott tanulmányai a hit legfontosabb kérdéseire irányítják az olvasó figyelmét. A témákat filozófiai nézőpontból, de a mindennapi élettel való szoros kapcsolatukat hangsúlyozva vizsgálja. Szerinte a mai ember elveszítette lényeglátó képességét, és viselkedésében általá-ban kulturális hatások döntenek: szociológiai összefüggések, divathullámok, propaganda stb. Egyre kevésbé tud egyedül állni a saját elképzelésével, meggyőződése mindinkább gyöngül. Nem alaptalanul beszélnek ma a hűtlenség és árulás századáról.