A MEGVÁLTÓ MÁTYÁS KIRÁLY SZINEVÁLTOZÁSAI A SZLOVÉN NÉPHAGYOMÁNYBAN ÉS SZÉPIRODAL jellemzők

Magyarországon a köztudatban kevéssé ismert tény, hogy Kralj Matjaľ - Mátyás király - a szlovén népköltészetnek egyik központi alakja, s nevéhez sok szlovén népmese és népdal fűződik. Ezekben a több szempontból is számos rejtélyt tartogató, ugyanakkor a szlovén-magyar közös történelmi múltat is felidéző népmesékben Mátyás király pozitív hősként, a szlovénség megváltójaként szerepel.