A mérleg nyelve I.-II. jellemzők

Jókai Anna Príma Primissima- és Kossuth-nagydíjas író életműsorozatában jelenik meg ez a két kötetes esszé-, tanulmány és meditáció-gyűjtemény, amely az eddigi legteljesebb összeállítás, és amelyet maga az író válogatott és szerkesztett.
Az első kötetben számos neves kortárs íróról, művészről készült rövidebb-hosszabb tanulmányt olvashatunk. Egy olyan, elsősorban 20. századi arcképcsarnokot sorakoztatnak fel ezek az írások, amelyben megtalálhatók a Jókai Anna írói és gondolkodói hitvallásával rokon, legkiválóbb alkotók Kosztolányi Dezsőtől, Illyés Gyulától, Tóth Árpádtól, Németh Lászlótól, Ignácz Rózsától Kodolányi Jánosig, Várkonyi Nándorig, Hamvas Béláig, Nemes Nagy Ágnesig, Makovecz Imréig és tovább. A kötetekbe rendezett írások jellemzően ma is aktuális gondolatokat, fontos meglátásokat emelnek ki a kiváló portrékban, lényeglátó elemzésekben bemutatott szellemi nagyságok életművéből.
"Az öntelt sovinizmus éppoly veszedelmes, mint a nemzeti kishitűség." A második kötet Jókai Anna világlátásának foglalatát adja. Hol a személyes vallomás hangján szólal meg, és mutatja meg az igazság, a hitből fakadó harmónia és a korunkat jellemző relativizmus és agresszivitás ellentmondásait. Hol fontos társadalomelméleti fogalmak érzékeny elemzését adja, hol a korszellem és az örökérvényű erkölcsi világrend szembesítésével hívja fel olvasói figyelmét a krisztusi szellemiség mai jelentőségére, hol a modern életvezetés visszásságainak tükrében mutatja fel a mai ember krónikus Isten-hiányának, szeretet-hiányának tüneteit.
"Mihály arkangyal szárnysegédei vagyunk, az Égből a Földre taszított sárkánnyal viaskodva. "Az ördög nem alszik" - mondja a népi bölcsesség, de azt is mondja: "Isten szeme mindent lát."