A mesés India jellemzők

"Szerény vállalkozásom az ind kultúra gyarmatosítás előtti fejlődését kívánja bemutatni. Az ind kultúrát mint az anyagi és szellemi kultúra, valamint az egymást követő nemzedékek magatartásformáinak összességét tárgyalom.
Ahol lehetőség nyílott rá, igyekeztem megszólaltatni az eredeti forrásokat. Ezzel kettős célom volt: egyrészt el akartam érni, hogy az olvasó maga alkothasson képet egyes kérdésekről, másrészt el akartam kerülni azt a buktatót, ami az Európa-centrikusságból ered, hogy tipikusan indiai fogalmakat sematikusan értelmezzek." (A szerző)