A mezőgazdasági műszaki fejlesztés gazdasági vonásai jellemzők

A mezőgazdasági műszaki fejlesztés témaköre nem ma került a szakmai érdeklődés homlokterébe. Sok érdek fűződik ugyanis ahhoz, hogy a gyakorlatilag objektíve adott ökológiai adottságok bázisán az agrárium meg tudjon felelni a kihívásoknak, a mennyiségileg és minőségileg is egye növekvő igényeknek. Ez pedig nem megy másként, csakis a mezőgazdálkodás szakadatlan fejlesztésével, korszerűsítésével. A műszaki fejlesztés a maga komplexitásával ennek a folyamatnak biztosítja a lehetőségeit, kereteit.