A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGAI jellemzők

A kiadvány alapvető célja, hogy kézikönyvként, szakkönyvként, tankönyvként is használható szakirodalmat vegyen kezébe az érdeklődő, a gyakorlatban dolgozó szakemberek pedig megtalálják a választ a mindennapi munkájuk során felmerülő számviteli elszámolási kérdéseikre.A hiánypótló szakmai mű ismerteti a mezőgazdasági tárgyi eszközök sajátos elszámolásait, a mezőgazdasági-, saját termelésű készletek elszámolását, a tenyész-, növendék- és hízó állatok főkönyvi elszámolását. Taglalja a költségszámítás alapfogalmait és a költségek csoportosítását, speciális költséghelyeinek elszámolási lehetőségeit, például a fenntartó- és segédüzemek költségeit. Kifejti a mezőgazdasági tevékenyég növénytermelési (kertészeti)- állattenyésztési-, erdőgazdasági- és melléktevékenységből származó költségeket, valamint a termékek és szolgáltatások önköltség számítási sajátosságait. A szakkönyv eligazít a mezőgazdasági eredményszámításban : piaci értéken történő számbavétel az IAS Standard szerint, realizált ere