A MILLENNIUMI MAGYARORSZÁG - MAGYAR,ANGOL,NÉMET,FRANCIA - jellemzők

A képes album közel 150 korabeli fényképet tartalmaz, melyeket a millenniumra megjelent kétkötetes Az Ezeréves Magyarország című díszkiadványból válogatott össze a kötet szerkesztője. A korabeli fotók hűen reprezentálják országunk természeti szépségeit Trencsén várától Munkácsig, Fogarastól Fiuméig, de bemutatják a régóta meglévő és a millenniumra épített emlékműveket is.