A mítosz dialektikája jellemzők

A XX. század egyik legnagyobb orosz gondolkodója ma még ismeretlen nálunk, pedig a mítoszkutatásban sok tekintetben Mircea Eliadét és Northrop Frye-t megelőzve jutott olyan megállapításokra, amelyeket a szakirodalom ma is alapvető fontosságúnak tekint. A húszas években írt tanulmány ma is megkerülhetetlen a mítosz pontos meghatározásának kérdése tekintetében. Loszev következetesen képviselte azt - a nyugati mítoszkutatásban csak később elterjedt - álláspontot, hogy a mítoszt csakis és kizárólag mítoszként, azaz eleven, átélt, személyes valóságként lehet vizsgálni, a mítoszban való "benne élést" használva kiindulópontként.