A modern művészet története jellemzők

A modern kor művészetét a stílusok, iskolák, mozgalmak határozzák meg. A közülük itt összegyűjtött 300 bemutatja a nyugati festészet, szobrászat, építészet és formatervezés fejlődésének fő irányzatait és útmutatóként szolgál a művészettörténet egyik legdinamikusabb korszakában. A száz legfontosabb címszó kronológiai sorrendben követi egymást, a XIX. század impresszionizmusától a XXI. század olyan irányzataiig, mint az Earth Art és a hangművészet. Vizsgálatuk kiterjed az irányzatok történeti összefüggéseire, kialakulására - a manifesztumokban megfogalmazott művészeti szándékra, a kiállítások körüli drámai eseményekre, a kritika értékítéleteire, a közönség elragadtatására vagy felháborodására.