A modern társadalmak törékenysége jellemzők

A szerző könyvében a jelenségek és tudományterületek széles skáláját érinti, s mindegyikben nélkülözhetetlen: részben a szociológia, a tudás(szociológia), a politikatudomány, a jogfilozófia nyelvén szólal meg, miközben a modern világgazdasági rendszer, a Hatalom természete, a globalizáció diskurzusaihoz is kapcsolódik. Sther különös figyelmet szentel azoknak a szembeötlő társadalmi, politikai és gazdasági következményeknek, amelyeket a jelentősen kibővült egyéni cselekvőképesség von magával a tudástársadalmakban, mint társadalmi kollektívákban.