A MODERNITÁS ÉS A HOLOKAUSZT jellemzők

A holokauszt valóban zsidó tragédia volt. Bár nem a zsidóság volt az egyetlen nép, melyet a náci rezsim amp;amp;amp;#8222;különleges elbánásban amp;amp;amp;#8221; részesített (hatmillió zsidó volt a több mint 20 millió ember között, akiket Hitler parancsára megsemmisítettek), egyedül csak a zsidókat ítélték teljes pusztulásra, csak nekik nem jelöltek ki helyet abban az Új Rendben, melyet Hitler bevezetni szándékozott. Ám a holokauszt akkor sem egyszerűen zsidó probléma, s nem egyedül a zsidó történelem eseménye. A holokauszt modern, racionális társadalmunk szüleménye, ez a civilizáció magas fokán álló, az emberi kultúra csúcsteljesítményeit nyújtó társadalom vitte végbe. Végrehajtásának hosszú és tekervényes története során a holokauszt egyetlen pillanatig sem került összeütközésbe a racionalitás elveivel. A amp;amp;amp;#8222;Végső Megoldás amp;amp;amp;#8221; egyszer sem bizonyult ellentétesnek az eredményes, optimális célmegvalósítás racionális megoldásainak keresésével. Éppen ellenkezőleg! A racionalitáshoz való