A műelemzés lehetőségei jellemzők

A kötetben a szerző germenisztikai témát választott: a német literatúra három reprezentatív művének, A bölcs Nóthán-nak, a Faust-nak és az Effi Briest-nek sokoldalú elemzésével kutatja a műelemzés lehetőségeit. Szövegvizsgálatai új nézőpontokkal egyesítik a hagyományos filológiai módszer ma is érvényesnek látszó követelményeit, valamint társítják a forráskritika és az intertextualitás szemléleti horizontját. Tanulmánya nem csupán a szűkebb értelemben vett szakma érdeklődésére számíthat, tanulságos olvasmányt kínál az irodalom és a művelődéstörténet eredményeire kíváncsi olvasók szélesebb körének is.