A munka törvénykönyve jellemzők

A kiadvány tartalmából: I. Bevezető rendelkezések; II. A munkaügyi kapcsolatok: Az országos érdekegyeztetés, A szakszervezetek, A kollektív szerződés, A munkavállalók részvételi joga; III. A munkaviszony: A munkaviszony alanyai, A munkaviszony létesítése, A munkaszerződés módosítása, A munkaviszony megszűnése és megszüntetése, A munkavégzés szabályai, A munkaidő és a pihenőidő, A munka díjazása, A munkavállaló kártérítési felelőssége, A munkáltató kártérítési felelőssége, A vezető állású munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezések, A távmunkavégzés, A munkaerő-kölcsönzés, A közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkoztatott eltérő rendelkezések; IV. Kollektív munkaügyi vita, A munkaügyi jogvita; V. Vegyes és átmeneti rendelkezések.