A munka törvénykönyve magyarázata jellemzők

Régi hiányt pótol ez a kiadvány. A szerzők nagy hangsúlyt fordítottak a 2006. január elsejével módosult, és életbe lépett új rendelkezések magyarázatára. Kiemelt szerepet kap a munkaviszony létesítése kapcsán a színlelt szerződések minősítése.
A kommentár felépítése a hagyományos kommentár-szerkesztési elveket követi: a szerzők paragrafushoz rendelten magyarázzák a rendelkezéseket, és gyűjtik egybe a vonatkozó bírói gyakorlatot. A kiadványban bemutatásra kerülnek továbbá azok a legfontosabb európai uniós irányelvek is, amelyek az elmúlt évek során az Munka Törvénykönyvébe beépítésre kerültek.
A könyv szerzői támaszkodnak saját, többéves bírói, és ügyvédi gyakorlatukra. A gyakorló jogászokból álló szerzőgárda célja az volt, hogy a mindennapi munkában jól hasznosítható könyvet készítsen a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára.